Відмінник

Вчимося на відмінно

Хімічні властивості карбонових кислот (на прикладі оцтової кислоти)

Властивості, подібні до властивостей неорганічних кислот:
1) Дисоціація у водних розчинах:
Хімічні властивості карбонових кислот (на прикладі оцтової кислоти)
Кислотний залишок називається ацетат-іоном.
2) Взаємодія з основами:
Хімічні властивості карбонових кислот (на прикладі оцтової кислоти)
3) Взаємодія з основними оксидами:
Хімічні властивості карбонових кислот (на прикладі оцтової кислоти)
4) Взаємодія з солями слабкіших кислот:
Хімічні властивості карбонових кислот (на прикладі оцтової кислоти)
Властивості, характерні для карбонових кислот:
5) Взаємодія з галогенами:
Хімічні властивості карбонових кислот (на прикладі оцтової кислоти)
Одержана хлороцтова кислота сильніша за оцтову.
6) Взаємодія зі спиртами:
Хімічні властивості карбонових кислот (на прикладі оцтової кислоти)
Утворюються складні естери. Цей естер називається етилацетат, або етиловий естер оцтової кислоти.

Хімія