Відмінник

Вчимося на відмінно

Добування карбонових кислот

Загальний спосіб добування карбонових кислот — окиснення альдегідів або спиртів із гідроксигрупою біля першого атома Карбону:
Добування карбонових кислот

Хімія