Відмінник

Вчимося на відмінно

Насичені одноосновні карбонові кислоти

Карбонові кислоти — це органічні сполуки, до складу молекул яких входить карбоксильна функціональна група:
Насичені одноосновні карбонові кислоти
Насичені одноосновні карбонові кислоти містять одну карбоксильну групу й ординарні карбон-карбонові зв’язки.
У результаті взаємного впливу атомів у карбоксильній групі:
— зв’язок С=О міцніший, ніж в альдегідній групі;
— зв’язок O–H менш міцний, ніж у спир­тах;
— атом Гідрогену більш рухливий і реакційноздатний.
Міжнародні систематичні назви карбонових кислот утворюються від назв відповідних вуглеводнів із додаванням закінчення -ова і слова кислота. Напри­клад, метанова кислота.
Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот
Насичені одноосновні карбонові кислоти або Насичені одноосновні карбонові кислоти.
Представники гомологічного ряду насичених одноосновних карбонових кислот

Формула Назва за міжна­родною система­тичною номенк­латурою Триві­аль­на назва
НСООН Метанова кислота Мурашина кислота
Етанова кислота Оцтова кислота
Пропанова кислота Пропіонова кислота
Бутанова кислота Масляна кислота
Пентанова кислота Валері­анова кислота


Ізомерія карбонових кислот зумовлена зміною будови карбонового скелета. Ізомери утворюються у кислот з більш ніж чотирма атомами Карбону, починаючи з бутанової кислоти. Нумерація атомів Карбону починається з Карбону, що входить до складу карбоксильної групи. Наприклад:
Насичені одноосновні карбонові кислоти

Хімія