Відмінник

Вчимося на відмінно

Насичені одноатомні спирти

Спирти — це органічні сполуки, до складу яких входить одна або декілька гідроксильних груп (гідроксигруп), сполучених з вуглеводневим радикалом.
Гідроксигрупа Насичені одноатомні спирти називається функціональною групою, оскільки вона зумовлює основні хімічні властивості спиртів.
У насичених одноатомних спиртів усі карбонові зв’язки ординарні і лише один атом Гідрогену заміщений гідроксигрупою. Назви спиртів утворюються від назв відповідних вуглеводнів з додаванням суфікса -ол (наприклад етанол). Існують також тривіальні назви (наприклад етиловий спирт).
Представники гомологічного ряду насичених одноатомних спиртів

Молеку­лярна формула Назва за міжнародною систематичною номенклатурою Триві­альна назва
Метанол Метило­вий спирт
Етанол Етило­вий спирт
Пропанол Пропіло­вий спирт
Бутанол Бутило­вий спирт
Пентанол Аміло­вий спирт

Загальна формула насичених одноатомних спиртів: Насичені одноатомні спиртиНасичені одноатомні спирти, де R — вуглеводневий радикал, або Насичені одноатомні спирти.
Ізомерія спиртів зумовлена будовою карбонового скелета й положенням функціональної групи.
При складанні назви ізомеру нумерація атомів Карбону починається з того кінця карбон-карбонового ланцюга, до якого ближча функціональна група. Номер атома Карбону, при якому знаходиться гідроксигрупа, указується в кінці назви спирту. Положення вуглеводневого радикала вказується на початку назви. Наприклад:
Насичені одноатомні спирти
4-метилпентанол-2 (але не 2-метилпентанол-4)
Фізичні властивості спиртів. Спирти з числом атомів Карбону до 15 — рідини, інші — тверді речовини. Метанол і етанол — безбарвні рідини, з характерним запахом, добре розчинні у воді. Температура плавлення метанолу — Насичені одноатомні спирти, етанолу — Насичені одноатомні спирти. Температура кипіння метанолу — Насичені одноатомні спирти, етанолу — Насичені одноатомні спирти.
Біологічна дія спиртів.
Метанол — дуже сильна отрута, якщо потрапляє в організм у малих дозах (5—10 мл), викликає сліпоту, у великих (30 мл) — смерть.
Етанол — наркотична речовина, у невеликих дозах викликає сп’яніння, у великих — смерть. При постійному вживанні етанолу розвивається захворювання — алкоголізм.
Добування спиртів.
1) Приєднання води до алкенів (гідратація):
Насичені одноатомні спирти
або Насичені одноатомні спирти
2) Із галогенопохідних:
Насичені одноатомні спирти
або
Насичені одноатомні спирти
3) Каталітичний синтез метанолу з кар­бон(ІІ) оксиду і Гідрогену за температури близько Насичені одноатомні спирти, тиску 7 МПа, каталізатор — суміш цинк оксиду і ку­прум(II) оксиду:
Насичені одноатомні спирти
4) Етанол утворюється в результаті бродіння глюкози:
Насичені одноатомні спирти
Хімічні властивості спиртів (на прикладі етанолу).
1) Горіння:
Насичені одноатомні спирти
Утворюються вуглекислий газ і вода (при достатній кількості кисню). Реакція проходить із великим виділенням теп­лоти.
2) Взаємодія з активними металами:
Насичені одноатомні спирти
Утворюються водень і алкоголяти (у даному випадку — калій етилат).
3) Взаємодія з галогеноводнями:
Насичені одноатомні спирти
4) Внутрішньомолекулярна дегідратація (за температури, що перевищує Насичені одноатомні спирти у присутності концентрованої сульфатної кислоти):
Насичені одноатомні спирти
5) Міжмолекулярна дегідратація (при надлишку спирту і температурі, що не перевищує Насичені одноатомні спирти):
Насичені одноатомні спирти
діетиловий естер
Діетиловий естер належить до простих естерів із загальною формулою, Насичені одноатомні спирти, де Насичені одноатомні спирти і Насичені одноатомні спирти — вуглеводневі радикали спиртів.

Хімія