Відмінник

Вчимося на відмінно

Добування альдегідів

1) Окиснення спиртів із гідроксигрупою біля першого атома Карбону:
Добування альдегідів
2) Окиснення алкенів:
Добування альдегідів
3) Метаналь добувається каталітичним окисненням метану (каталізатори — нітроген оксиди):
Добування альдегідів
4) Реакція Кучерова:
Добування альдегідів