Відмінник

Вчимося на відмінно

Біологічна дія альдегідів

Альдегіди — отруйні речовини.