Відмінник

Вчимося на відмінно

Орфографія

Чергування О, Е(Є) з І(Ї)

Чергування Е з И

Чергування І з Й

Чергування У з В

Чергування з–із–зо (ЗІ)

Ненаголошені Е та И в коренях слів

Ненаголошені Е, И в префіксах пре-, при-

Правопис І та И в основах українських слів

Правопис І та И в основах іншомовних слів

Правопис О та А

Правопис О та У

Правопис приголосних у кінці префіксів

Спрощення в групах приголосних

Сполучення ЙО, ЬО

Уживання м’якого знака

Вживання апострофа перед Я, Ю, Є, Ї

М’який знак та Апостроф в іншомовних словах

Правопис слів з частинами напів- і ПІВ-

Правопис складних слів

Передача російських власних назв українською мовою

Уживання великої літери

Правопис суфіксів іменників

Подвоєння і подовження приголосних

Подвоєння букв в іншомовних словах

Букви А, Я, У, Ю в закінченнях родового відмінка однини іменників ІІ відміни

Складні випадки правопису НЕ з частинами мови

Написання НІ з частинами мови

Написання прислівників разом, окремо та через дефіс

Написання сполучників

Написання часток окремо і через дефіс