Відмінник

Вчимося на відмінно

Розв’язування нерівностей з однією змінною

Розв’язком нерівності з однією змінною називається значення цієї змінної, яке перетворює її на правильну числову нерівність.
Розв’язати нерівність означає знайти всі її розв’язки або довести, що їх немає.
Дві нерівності називають рівносильними, якщо вони мають одні й ті самі розв’язки або не мають розв’язків.