Відмінник

Вчимося на відмінно

Нерівності

Число а вважається більшим від b, якщо різниця Нерівності — число додатне. Число a менше від b, якщо різниця Нерівності — число від’ємне. Якщо Нерівності, то числа a і b рівні.
На координатній прямій меншому числу відповідає точка, що лежить ліворуч від точки, яка відповідає більшому числу.
Позначення: Нерівностіa менше від b;Нерівностіa більше від b;Нерівностіa менше або дорівнює b (не більше);Нерівностіa більше або дорівнює b (не менше).
Зверніть увагу: Нерівності — правильно;Нерівності — правильно;Нерівності — правильно.
Два вирази, сполучені знаком нерівності, утворюють нерівність.
Якщо обидві частини нерівності — числа, її називають числовою нерівністю.
Нерівність зі змінними при одних значеннях змінних може бути правильною, а при інших — неправильною. Наприклад, Нерівності — правильна нерівність при Нерівності і неправильна нерівність при Нерівності.