Відмінник

Вчимося на відмінно

Поширення оксидів у природі

Оксиди широко поширені в природі. Наприклад, силіцій(IV) оксид Поширення оксидів у природі — кремнезем є основною складовою піску, глини, входить до складу багатьох мінералів; Поширення оксидів у природі — карбон(IV) оксид, вуглекислий газ,— складова частина повітря; Поширення оксидів у природі — алюміній оксид входить до складу глини і багатьох гірських порід; Поширення оксидів у природі — ферум(ІІІ) оксид міститься в залізних рудах; Поширення оксидів у природі — вода — найпоширеніший на Землі оксид.

Хімія