Відмінник

Вчимося на відмінно

Сульфур оксиди

Сульфур(IV) оксид Сульфур оксиди (діоксид сірки, сірчистий газ, сірчистий ангідрид) — безбарвний газ із різким запахом, скраплюється при Сульфур оксиди. Негорючий, легко розчиняється у воді. Водний розчин Сульфур оксиди називають сульфідною кислотою.
Міститься у вулканічних газах, виділяється при спалюванні природного вугілля. Є одним з основних забруднювачів повітря, викликає кислотні дощі.
Отруйний, викликає кашель, задишку, бронхіт, запалення легень.
Одержання сульфур(IV) оксиду.
1) Випалювання мінералів, що містять сульфіди:
Сульфур оксиди
Сульфур оксиди
2) Горіння сірки на повітрі: Сульфур оксиди
3) Горіння сірководню в надлишку кисню: Сульфур оксиди.

4) Взаємодія міді з концентрованою сульфатною кислотою:
Сульфур оксиди
5) Дія сульфатної кислоти на сульфіти:
Сульфур оксиди
Хімічні властивості суль­фур(IV) оксиду. Для Сульфур оксиди більш характерні відновлювальні властивості.
1) Реакції, що відбуваються без зміни ступеня окиснення.
Взаємодія з основами:
Сульфур оксиди
Оборотна взаємодія з водою:
Сульфур оксиди
Взаємодія з основними оксидами:
Сульфур оксиди.
2) Реакції, що відбуваються з підвищенням ступеня окиснення від +4 до +6, наприклад:
Сульфур оксиди
3) Реакції, що проходять зі зниженням ступеня окиснення, наприклад:
Сульфур оксиди
Застосування сульфур(IV) ок­сиду. Основна маса сульфур(IV) оксиду витрачається на виробництво сульфатної кислоти та інших сполук Сульфуру. Ви­користовується для відбілювання паперу, соломи і вовни. На відміну від необоротної дії білильного вапна, знебарвлення сульфур(IV) оксидом часто оборотне, і забарвлення повертається після промивання. Використовується як дезінфікуючий засіб, наприклад для обробки підвалів, овочесховищ.
Сульфур(VI) оксид Сульфур оксиди (сірчаний газ, ангідрид сульфатної кислоти) при кімнатній температурі — безбарвна рідина, температура кипіння Сульфур оксиди. Негорючий. Добре розчиняється у воді, взаємодіючи з нею. Гігроскопічний.
Токсичний, уражає дихальні шляхи, викликає опіки шкіри.
Одержання сульфур(VI) оксиду. Окиснювання Сульфур оксиди в присутності каталізатора (платина чи ванадій(V) оксид) при високому тиску й нагріванні:
Сульфур оксиди
Хімічні властивості суль­фур(VI) оксиду.
1) З’єднуючись із водою, утворює сульфатну кислоту:
Сульфур оксиди
2) Добре розчиняється в сульфатній кислоті, утворюючи важку маслянисту рідину — олеум:
Сульфур оксиди (або Сульфур оксиди
3) У температурному інтервалі від 400 до Сульфур оксиди розкладається на суль­фур(IV) оксид і кисень:
Сульфур оксиди
4) Як типовий кислотний оксид взаємодіє:
з оксидами, утвореними металами:
Сульфур оксиди
з основами:
Сульфур оксиди
Застосування сульфур(VI) оксиду. Сульфур(VI) оксид застосовується в основному у виробництві сульфатної кислоти; у лабораторії як водовід’ємний засіб.