Відмінник

Вчимося на відмінно

Оксиген, Сульфур

Елемент Оксиген розташований в 2-му періоді, VI групі Періодичної системи. Порядковий номер — 8, відносна атомна маса — 16.
Електронна конфігурація атома Оксигену:
Оксиген
Оксиген
В атомі Оксигену два неспарені електрони, отже, він двовалентний. В Ок­сигену висока електронегативність, тому в сполуках для нього характерний ступінь окиснення –2, крім сполук із Флуором (ступінь окиснення +1 і +2) і пероксидів (ступінь окиснення –1).
Елемент Сульфур розташований в 3-му періоді, VI групі Періодичної системи. Порядковий номер — 16. Відносна атомна маса — 32.

Електронна конфігурація атома Сульфуру:
Оксиген
Оксиген
З урахуванням можливості переходу електронів з s- та p- підрівнів на вільний d-підрівень для Сульфуру в сполуках характерні ступені окиснення –2, +4, +6, рідше +2.
Алотропні модифікації Окси­гену. У вільному стані Оксиген утворює дві алотропні модифікації: кисень Оксиген і озон Оксиген.
Властивості алотропних модифікацій Оксигену
Оксиген
Алотропні модифікації Суль­фу­ру. При кімнатній температурі Суль­фур перебуває у вигляді Оксиген-сірки (ромбічна модифікація), що являє собою жовті крихткі кристали без запаху, нерозчинні у воді. За температур вище Оксиген відбувається повільне перетворення Оксиген-сірки в Оксиген-сірку (моноклінна модифікація), що є майже білими кристалічними пластинками.
Поширення Оксигену в природі. Оксиген — найпоширеніший елемент на Землі. Його вміст у земній корі складає близько 55,1 %. Оксиген як хімічний елемент входить до складу води, мінералів (відомо понад 1400 мінералів, що містять Оксиген), органічних речовин.
Поширення Сульфуру в природі. У природі Сульфур зустрічається у вигляді самородної сірки (проста речовина); входить до складу сульфідів і сульфатів, що утворюють багато мінералів, є компонентом природного вугілля та нафти. Сульфур — життєво важливий елемент: він входить до складу білків.