Відмінник

Вчимося на відмінно

Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру

1) Кисень утворюється в результаті розкладання деяких солей:
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
пероксидів: Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
оксидів важких металів: Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
2) Озон утворюється зі звичайного кисню під дією електричного розряду (розряд блискавки, робота електротрансфор­маторів) або ультрафіолетового ви­промінювання (сонячне світло, робота ксерокса), а також у процесах, що супро­воджуються виді­лення атомарного Оксигену (розклад пероксидів).

3) Сірку добувають в самородному стані; також її добувають:
при неповному розкладанні сірко­водню:
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
із сульфідів металів:
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
в реакціях відновлення сірки із суль­фур(IV) оксиду:
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
Хімічні властивості кисню.
Кисень — сильний окисник.
1) Взаємодія з металами:
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
2) Взаємодія з неметалами:
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
3) Горіння складних речовин:
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
4) Окиснення складних речовин (цей процес не належить до горіння):
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру
Хімічні властивості сірки.
1) При взаємодії з неметалами сірка виявляє окисні й відновлювальні властивості.
Із простими речовинами, утвореними більш електронегативними елементами (Оксигеном, Фтором, Хлором, Бромом), сірка виступає в ролі відновника.
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру — сульфур(IV) оксид
Із простими речовинами, утвореними менш електронегативними елементами, сірка виступає в ролі окисника:
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру — карбон(VI) сульфід
Бінарні сполуки сульфуру, в яких вона виявляє ступінь окиснення –2, називають сульфідами.
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру — гідроген сульфід (сірководень)
2) Взаємодія з металами.
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру — цинк сульфід;
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру — ферум(ІІ) сульфід.
Усі сульфіди, крім HgS, утворюються при нагріванні. Із ртуттю сірка взаємодіє вже при кімнатній температурі:
Одержання алотропних модифікацій Оксигену та Сульфуру — меркурій(II) сульфід.
Ця властивість використовується в лабораторіях для видалення розлитої ртуті, пари якої дуже токсичні.
Застосування кисню. Кисень використовується для інтенсифікації процесів горіння (наприклад, при виплавці сталі), підвищення температури горіння (при зварюванні), як окисник в інших реакціях, у медицині.
Озон має дезинфікуючу відбілюючу дію. Головне застосування озону — знезаражування водопровідної води.
Застосування сірки. Сірка застосовується для одержання сульфатної кислоти, вулканізації каучуку, боротьби із сільськогосподарськими шкідниками, одержання сірників, пороху. У медицині виготовляють сірчані мазі для лікування шкірних хвороб.