Відмінник

Вчимося на відмінно

Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і лугів

Металургія — це галузь промисловості, яка займається видобуванням металів із руд.
Електроліз — окисно-відновний процес, що відбувається на електродах під час проходження електричного струму через розплав або розчин електроліту.
Якщо в розплав електроліту, наприклад натрій хлориду, занурити інертні електроди й пропускати постійний електричний струм, то катіони Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і  лугів рухаються до катода — негативно зарядженого електрода, а аніони Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і  лугів — до анода — позитивно зарядженого електрода. На аноді відбувається процес окиснення, на катоді — відновлення.
Сумарне рівняння електролізу розплаву натрій хлориду:
Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і  лугів
Загальні способи добування металів. Електроліз розплавів солей і  лугів