Відмінник

Вчимося на відмінно

Способи виробництва сталі

Сталь — сплав заліза з вуглецем та іншими домішками. Масова частка Карбону в сталі не перевищує 1,7 %.
У процесі переробки чавуну на сталь у сплаві зменшується вміст Карбону, Силіцію, Фосфору, Сульфуру, Мангану. Їх видалення ґрунтується на реакціях окиснення киснем або ферум(ІІ) оксидом у розплаві. Отже, виплавлення сталі — процес окиснення.
1) Кисень повітря окиснює залізо та вуглець:
Способи виробництва сталі; Способи виробництва сталі
2) Ферум оксиди взаємодіють із домішками, які містяться в чавуні:
Способи виробництва сталі
Способи виробництва сталі
Способи виробництва сталі
Способи виробництва сталі
3) Одержані оксиди реагують із флюсами, утворюючи легкоплавкі шлаки, які спливають на поверхню сталі й потім видаляються.
До сталі додають легуючі речовини, щоб надати їй певних властивостей: домішки хрому додають сталі високих механічних і антикорозійних властивостей, жаростійкості; із хромовольфрамової сталі роблять різальні інструменти; марганцевисті сталі стійкі до тертя й удару.