Відмінник

Вчимося на відмінно

Метали в природі

У природі метали існують переважно у вигляді сполук: оксидів, сульфідів, сульфатів, хлоридів, карбонатів і т. д. У вільному стані в земній корі зустрічаються найменш активні метали — золото, платина. Мідь, ртуть, срібло, олово можуть траплятися як у саморідному стані, так і в складі сполук.
Мінерали й гірські породи, що містять метали та їх сполуки та є придатними для промислового добування металів, називаються рудами.
Деякі різновиди металічних руд:
оксидні руди — Метали в природі, Метали в природі;
сульфідні руди — Метали в природі, Метали в природі;
хлоридні руди — NaCl, Метали в природі;
карбонатні руди — Метали в природі, Метали в природі.