Відмінник

Вчимося на відмінно

Хімічні властивості металів

Метали розрізняються між собою хімічною активністю, тобто здатністю вступати в хімічні реакції. Їх можна розташувати в ряд за зменшенням активності (див. таблицю).
Метали — відновники. Отже, вони вступатимуть у хімічні реакції з окисниками.
1) Взаємодія з простими речовинами — неметалами (див. таблицю).

2) Взаємодія з кислотами. Метали, що стоять у ряду стандартних електродних потенціалів до Гідрогену, витісняють водень із розбавлених кислот, окрім нітратної:
Хімічні властивості металів
3) Взаємодія з солями. Активніші метали витісняють менш активні з розчинів їх солей:
Хімічні властивості металів
4) Взаємодія з водою.
Активні метали, що стоять у ряду стандартних електродних потенціалів до Алюмінію включно, реагують із водою з утворенням основ і водню:
Хімічні властивості металів
Метали, що стоять у ряду стандартних електродних потенціалів після Алюмінію, реагують із водою під час нагрівання з утворенням оксидів і водню:
Хімічні властивості металів
Метали, що стоять у ряду стандартних електродних потенціалів після Гідрогену, з водою не реагують.
5) Метали, гідроксиди яких амфотерні, реагують і з кислотами, і з основами:
Хімічні властивості металів
Хімічні властивості металів
Взаємодія металів із неметалами

Реа­­гент Рівняння реакції Про­­дук­ти реакції Реа­гу­­ючі метали
Ки­сень Хімічні властивості металів
Хімічні властивості металів
Ок­сиди або пер­окси­ди Усі, крім золота й платиноїдів
Сірка Хімічні властивості металів Суль­фіди Усі, крім золота і платини
Хлор Хімічні властивості металів Хло­риди Усі
Во­день Хімічні властивості металів Гід­риди Усі