Відмінник

Вчимося на відмінно

Ферум(ІІІ) оксид

Найстійкіша природна оксигеновмісна сполука Феруму. У воді практично нерозчинний.
Добування. Розкладання фе­рум(III) гід­роксиду під час нагрівання:
Ферум(ІІІ) оксид
Хімічні властивості. Слабко амфотерний оксид.