Відмінник

Вчимося на відмінно

Ферум(ІІІ) гідроксид

Осад червоно-бурого кольору.
Добування. Дія розчинів лугів на розчини солей феруму(III):
Ферум(ІІІ) гідроксид
Хімічні властивості. Основний гідроксид. Характерна взаємодія з кислотами:
Ферум(ІІІ) гідроксид