Відмінник

Вчимося на відмінно

Ферум(ІІ) гідроксид

Осад білого кольору. На повітрі окиснюється до ферум(III) гідроксиду, забарвлення стає зеленуватим, а потім бурим:
Ферум(ІІ) гідроксид
Добування. Дія розчинів лугів на розчини солей феруму(II):
Ферум(ІІ) гідроксид
Хімічні властивості. Слабкий амфотерний гідроксид. Характерна взаємодія з кислотами:
Ферум(ІІ) гідроксид