Відмінник

Вчимося на відмінно

Елементи-метали в Періодичній системі

Якщо в Періодичній системі провести діагональ від Берилію до Астату, то зліва внизу розміщуватимуться елементи-метали (до них же належать елементи побічних підгруп).
Атоми металів порівняно легко віддають електрони, перетворюючись на позитивно заряджені йони. Це пояснюється тим, що в атомів металів:
— мале число електронів на зовнішньому енергетичному рівні та є вільні валентні орбіталі (лужні, лужноземельні метали, метали III групи);
— електронами заповнюється перед­останній енергетичний рівень; на зовнішньому рівні один або два електрони (метали побічних підгруп, d-еле­менти);
— електрони розміщуються відносно далеко від ядра (Полоній, Бісмут, Стибій).