Відмінник

Вчимося на відмінно

Доменне виробництво чавуну

Чавун — сплав заліза з вуглецем та іншими домішками (силіцієм, манганом, сіркою, фосфором). Масова частка Карбону в чавуні понад 1,7 % (до 4,5 %).

Доменний процес

Суть доменного процесу — відновлення заліза з його природних оксидів. Виплавка чавуну відбувається в доменних печах (домнах).
Склад вихідної суміші(шихти):
1) руда, що містить ферум оксиди;
2) кокс — джерело тепла й відновника — карбон монооксиду;
3) флюси (найчастіше вапняк), які перетворюють пусту породу на легкоплавкі сполуки — шлаки.
Доменне виробництво базується на відновних процесах.
1) Під час згоряння коксу досягається висока температура й утворюється карбон(IV) оксид, який, проходячи через розжарений кокс, перетворюється на карбон(ІІ) оксид:
Доменне виробництво чавуну; Доменне виробництво чавуну
2) Карбон монооксид поступово відновлює руду. Сумарне рівняння:
Доменне виробництво чавуну
3) Ферум утворює сполуку з Карбоном — ферум(ІІ) карбід, або цементит:
Доменне виробництво чавуну; Доменне виробництво чавуну
4) Розплавлене залізо розчиняє в собі вуглець, цементит, силіцій, манган, фосфор, сірку й утворює рідкий чавун.