Відмінник

Вчимося на відмінно

Формули

Якщо співвідношення між якимись змінними записане у вигляді рівності, така рівність називається формулою.
Приклади
Формула периметра квадрата Формули, де P — периметр квадрата, а — сторона ква­драта.
Формула відстані Формули, де s — відстань, v — швидкість, t — час.
Формула площі прямокутника Формули, де S — площа прямокутника; а, b — довжини сторін.