Відмінник

Вчимося на відмінно

Натуральні числа і дії над ними

Числа, які використовуються при лічбі предметів, називаються натуральними числами.
Натуральний ряд чисел є нескінченним. Він записується так: 1, 2, 3, ...
0 не є натуральним числом.

Зазвичай прийнято користуватись позиційною десятковою системою числення. Тобто кожне число може бути записане за допомогою десяти цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), і значення кожної цифри залежить від місця, яке вона займає у записі.

Запис натурального числа розбивається на групи справа наліво по три цифри в кожній групі. Кожна з цих груп називається класом, а розміщені вони справа наліво в такому порядку: клас одиниць, клас тисяч, клас мільйо­нів, клас мільяр­дів, клас триль­йонів і т. д. Кожний клас має три розряди: одиниці, десятки, сотні.
Щоб прочитати число, його запис розбивають справа наліво на класи й називають зліва по черзі число, що стоїть у кожному класі, додаючи назву класу. Не читають назву класу одиниць і тих класів, де всі цифри — нулі.
Приклад
— двадцять п’ять мільярдів чотириста сім тисяч два­дцять три.
Натуральні числа і дії над ними
Кожне натуральне число можна записати як суму розрядних доданків.
Приклад
Натуральні числа і дії над ними