Відмінник

Вчимося на відмінно

Молекули. Атоми. Хімічні елементи

Молекули — дрібні частинки речовини, що зберігають її хімічні властивості. Молекули складаються з атомів. Атоми — дрібні хімічні неподільні частинки молекул, або дрібні частинки хімічного елемента.

Хімічний елемент представляють атоми того ж самого виду. Хімічні елементи прийнято позначати спеціальними символами, наприклад: Оксиген — О, Карбон — С, Гідроген — Н, Іод — I.
Молекула атмосферного кисню складається з двох атомів Оксигену — Молекули. Атоми. Хімічні елементи. Молекула води складається з двох атомів Гідрогену й одного атома Оксигену — Молекули. Атоми. Хімічні елементи. Алмаз і вугілля мають однакову хімічну формулу — С. Формула молекули вуглекислого газу — Молекули. Атоми. Хімічні елементи. Існують молекули, до складу яких належать сотні атомів, це, наприклад, білки.
Атоми мають складну будову: ядро, що складається з протонів і нейтронів, на певній відстані від якого рухаються електрони. У кожному атомі кількість протонів (позитивно заряджених частинок) дорівнює кількості електронів (негативно заряджених частинок). У цілому атом є електронейтральним, тому що в нейтронів заряду немає. Хімічні елементи мають сталу кількість протонів (заряд ядра) і відрізняються один від одного хімічними властивостями.
Молекули в речовинах перебувають на певній відстані одна від одної. Ця відстань визначає агрегатний стан речовини. Схематично це можна позначити так:

Твердий
стан
Рідкий
стан
Газоподібний
стан


Під час нагрівання відстань між молекулами збільшується, а внаслідок охолодження або тиску — зменшується.