Відмінник

Вчимося на відмінно

Фізичні властивості речовин

Агрегатний стан. У природі речовини перебувають у твердому, рідкому та газоподібному станах.
Фізичні властивості речовин
Теплопровідність — здатність речовини проводити тепло, або процес передавання теплоти внаслідок хаотичного теплового руху молекул та атомів.
Приклад цієї властивості речовин — нагрівання повітря в приміщеннях від руху гарячої води в тепломережі.
Найбільша теплопровідність у мета­лів, найменша — у повітря.
Електропровідність. Речовини поділяються на провідники електричного струму (метали) та діелектрики (гума, пластмаса).
Температури плавлення та кипіння. Це температури, за яких речовини змінюють агрегатний стан з твердого на рідкий та з рідкого на газоподібний.