Відмінник

Вчимося на відмінно

Речовини, що оточують людину

Речовини — це те, із чого складаються тіла.
Речовини
Органічні речовини належать до складу живих організмів і після їхньої загибелі розкладаються до неорганічних за участю мікроорганізмів — бактерій і грибів.