Відмінник

Вчимося на відмінно

Виділення повного квадрата

Розв’язування квадратного рівняння способом виділення квадратного дво­члена розглянемо на прикладі.
Виділення повного квадрата.
Розв’язання
Поділимо всі коефіцієнти рівняння на перший коефіцієнт: Виділення повного квадрата й отримаємо таким чином зведене квадратне рівняння:
Виділення повного квадрата; Виділення повного квадрата.
Для того щоб отримати повний квад­рат, треба додати і відняти від лівої частини рівняння Виділення повного квадрата:
Виділення повного квадрата
Виділення повного квадрата
Виділення повного квадрата, Виділення повного квадрата,
Виділення повного квадрата або Виділення повного квадрата,
Виділення повного квадрата або Виділення повного квадрата.
Відповідь: Виділення повного квадрата; Виділення повного квадрата.