Відмінник

Вчимося на відмінно

Прямокутний паралелепіпед

Прямокутний паралелепіпед (див. рисунок) має 8 вершин, 12 ребер, котрі можна розбити на 3 групи по 4 рівних, а також 6 граней (3 пари рівних між собою прямокутників).
Прямокутний паралелепіпед
Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі площ його граней:
Прямокутний паралелепіпед.
Об’єм прямокутного паралелепіпеда Прямокутний паралелепіпед.
Коли Прямокутний паралелепіпед, дістанемо куб (див. рисунок). Усі ребра куба рівні, усі грані — рівні квадрати.
Прямокутний паралелепіпед
Площа поверхні куба Прямокутний паралелепіпед.
Об’єм куба Прямокутний паралелепіпед.