Відмінник

Вчимося на відмінно

Розв’язування рівнянь графічним способом

За допомогою графіків функцій можна розв’язувати рівняння графічним способом. Для цього треба побудувати в одній системі координат графіки обох частин рівняння й знайти абсциси точок їх перетину.
Приклад. Розв’яжіть рівняння Розв’язування рівнянь графічним способом.
Побудуємо графіки функції Розв’язування рівнянь графічним способом і Розв’язування рівнянь графічним способом в одній координатної системі (див. рисунок) і знайдемо абсиси точок їх перетину.
Розв’язування рівнянь графічним способом
Відповідь: Розв’язування рівнянь графічним способом, Розв’язування рівнянь графічним способом.