Відмінник

Вчимося на відмінно

Українська абетка

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд
Ее Єє Жж Зз Ии Іі
Йй Кк Лл Мм Нн Оо
Пп Рр Сс Тт Уу Фф
Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь
Юю Яя


Кількість звуків і букв у слові може бути різною.
Букви я, ю, є, ї після приголосних позначають 1 звук, а на початку слова і після голосних — 2 ([й’а], [й’є], [й’у], [й’и]).
Буква щ позначає 2 звуки ([шч]).
Буква ь не позначає звуку, вона вказує на м’якість приголосних на письмі.