Відмінник

Вчимося на відмінно

Лісова й деревообробна промисловість

Лісова та деревообробна промисловість — сукупність галузей, що спеціалізуються на заготовці й переробці деревини, виробництві меблів і напівфабрикатів, паперу, картону, целюлози та штучних волокон.
Усі ліси України створюють єдиний державний лісовий фонд загальною площею 10 млн га. Лісистість території сягає 14 %, що значно менше, ніж у розвинутих країнах. Наприклад, у Франції цей показник становить близько 28 %, у США — 32 %. Основні масиви лісів зосереджені в Поліссі, Карпатських і Крим­ських горах. Тут представлені цінні породи дерев — дуб, бук, ясен, сосна, ялина. Україна не має великих лісових ресурсів, що гальмує розвиток лісопромислового комплексу. Свої потреби в деревині Україна задовольняє лише на 20—25 %, решта імпортується. Також суттєво гальмує розвиток лісопромислового комплексу державна власність на лісові ресурси. У більшості розвинених країн світу переважає приватна власність (від 50 до 70 % лісових ресурсів країни). Проб­леми комплексу пов’язані також із нераціональним використанням відходів заготівлі деревини (у розвинених країнах — до 100 %), погіршенням екологічної ситуації внаслідок забруднення навколишнього середовища відходами виробництва.
Деревообробна промисловість розміщена досить рівномірно, хоча в сировинних районах концентрація цих підприємств вища. Основні центри: Рахів, Хуст, Ужгород (Закарпатська область), Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Рів­ненська і Волинська області. Під­при­ємства деревообробної промисловості також концентруються у великих промислових і транспортних центрах, де вони працюють на довізній сировині. Найбільші лісопильні підприємства розміщені в Берегометі (Чернівецька область), Надвірній (Івано-Франківська область), Рахові (Закарпатська область), Овручі (Житомирська область).
Лісова й деревообробна промисловість
Розміщення підприємств меблевої промисловості орієнтується на наявність кваліфікованої робочої сили, технічне оснащення і споживача. Тому меблі виготовляють переважно у великих містах (Київ, Львів, Одеса, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ) або поблизу них.