Відмінник

Вчимося на відмінно

Промисловість. Географія основних ­галузей промисловості світу

Промисловість — провідна, найбільш технічно досконала галузь виробництва, у якій створюються знаряддя праці та предмети споживання. Вона має вирішальний вплив на рівень економічного розвитку (схема 20).
Вугільна промисловість — сукупність підприємств з видобування, збагачення та брикетування кам’яного та бурого вугілля (табл. 14).
Торгівля вугіллям обмежується високою вартістю його перевезення й витратами на видобуток. За рахунок вигідних умов видобутку вугілля деякі країни компенсують свої транспортні витрати: вугілля Австра­лії і Південної Африки є конкурентоспроможним на європейських, азіатських і навіть американських ринках.
Таблиця 14
Видобуток кам’яного вугілля провідними державами (за даними на 1998 р.)

Держава Видобуток, млн т
Китай 1137,7
США 1000,7
Індія 297,7
Австралія 248,1
Росія 153,3


Промисловість. Географія основних ­галузей промисловості світу
Нафтова та газова промисловість — сукупність галузей, що здійснюють розвідування, видобування, зберігання та транс­портування нафти і природного газу (табл. 15, 16).
Таблиця 15
Видобуток нафти провідними державами (за даними на 2000 р.)

Держава Видобуток, млн т
Саудівська Аравія 441,2
СНД 379,6
США 359,4
Мексика 177,1
Китай 162,3


Таблиця 16
Видобуток природного газу провідними державами (за даними на 2000 р.)

Держава Видобуток, млрд м3
Росія 584,2
США 544,3
Канада 183,5
Велика Британія 105,2
Нідерланди 67,8

Електроенергетика — галузь промисловості, яка включає виробництво різних видів електроенергії, її транспортування, теплові мережі, котельні та інші об’єкти (рис. 44).
Промисловість. Географія основних ­галузей промисловості світу
Рис. 44. Структура виробництва електро­енергії у світі
Металургія — галузь господарства, що займається виробництвом чорних та кольорових металів та їхніх сплавів (табл. 17, 18).
Особливістю сучасного виробни­цт­ва металів є його роз­та­шу­вання не в районах залягання сировини або палива, а поблизу транспортних вузлів. У зв’язку з наближен­ням до споживача металургія розвивається в країнах, які майже не мають власної сировинної бази (Японія, Італія, Республіка Корея).
Таблиця 17
Виробництво сталі провідними державами (за даними на 2000 р.)

Держава Виробництво, млн т
Китай 127,2
Японія 106,4
США 101,5
Росія 59,1
Німеччина 46,4


Таблиця 18
Виробництво алюмінію провідними державами (за даними на 2000 р.)

Держава Виробництво, млн т
США 3,7
Канада 3,3
Китай 2,3
Австралія 1,7
Бразилія 1,2


Машинобудування — комплексна галузь промисловості, підприємства якої виробляють знаряддя праці, техніку оборонного, виробничого та побутового призначення.
На машинобудування припадає 35—36 % вартості світового промислового виробництва. У галузі зайнято понад 80 млн осіб. До складу машинобудування входить 225 галузей.
Провідні галузі сучасного машинобудування:
• автоматика;
• електроніка;
• авіаракетна промисловість;
• робототехніка;
• виробництво сучасних засобів зв’язку;
• виробництво ЕОМ і верстатів з ЧПУ;
• космічні й лазерні техно­логії.
Хімічна промисловість — комплексна галузь, яка використовує сировину органічного і неорганічного походження для створення нових матеріалів із заданими властивостями. Під впливом НТР хімічна промисловість зазнає якісних змін (схема 21).
Промисловість. Географія основних ­галузей промисловості світу
Найбільш повно хімічна промисловість представлена у розвинених країнах світу, а також Росії. Країни «великої сімки» виробляють понад 3/4 хімічної продукції світу.
Найбільшими районами хімічної промисловості є Примексиканський (США), Рурський (Німеччина), Роно-Альпійський (Франція, Італія), Токій­ський (Японія), Урало-Поволзький (Ро­сія).
Лісова й деревообробна промис­ловість — комплекс галузей промисловості, які здійснюють заготівлю, комплексну механічну й хімічну обробку та переробку деревини (табл. 19).
В останні десятиліття географія лісозаготівель зазнала змін. Відомі постачальники деревини — Фінляндія та Норвегія почали її імпортувати.
Таблиця 19
Виробництво паперу провідними державами (за даними на 1998 р.)

Держава Виробництво, млн т
США 86,0
Японія 30,0
Китай 28,0
Канада 18,7
Фінляндія 13,0


Легка промисловість — галузь, підприємства якої виробляють голов­ним чином товари народного споживання (тканини, трикотажні, швейні та хутряні вироби, взуття, виробі зі шкіри тощо).
Понад 50 % вартості виробництва припадає на текстильну промисловість. Основні експортери: хімічних тканин — Японія, Республіка Корея, Тайвань; бавовняних — Китай, Паки­стан, Індія, Єгипет.