Відмінник

Вчимося на відмінно

Міжнародні організації

Міжнародна організація — неурядове об’єднання держав або національних товариств, які діють для досягнення певних спільних цілей (політичних, економічних, науково-технічних тощо) (схема 17).
Міжнародні організації

Організація Об’єднаних Націй (ООН) — між­народна організація, що об’єд­нує на добровільній ­основі держави з метою підтримання і зміц­нення миру і безпеки, розвит­ку співробітництва між державами. ООН була утворена в 1945 р. з ініціативи провідних країн антигітлерівської коаліції — СРСР, США, ­Великої Британії. Зараз членами ООН є 189 держав.
Основні структурні одиниці ООН:
• Генеральна Асамблея (розглядає будь-які питання в ме­жах Статуту ООН. Складається з представників усіх країн-членів);
• Рада Безпеки (несе відповідальність за підтримку міжнародного миру. До складу входять п’ять постійних членів — США, Велика Британія, Франція, Росія, Китай — і десять членів, що вибираються на два роки);
• Економічна і Соціальна Рада (проводить дослідження з міжнародних питань у галузях культури, освіти, охорони здоров’я, економіки тощо);
• Міжнародний суд (розглядає правові суперечки між державами. Скла­дається з 15 суддів — громадян різних країн);
• Спеціалізовані установи (МАГАТЕ — Міжнародне агентство з атомної енергії; ­ЮНЕСКО — організація з питань освіти, науки і культури; ВООЗ — всесвітня організація охорони здо­ров’я; МОП — Міжнародна організація праці; МБРР — Між­народний банк реконструкції та розвитку; МВФ — Міжнародний валютний фонд; ФАО — продовольча і сільськогосподарська організація та ін.).
Міжнародні організації
Європейський Союз — найпотужніше інтеграційне утворення в Європі, що поєднує риси міжнародної організації та федеративної країни (схема 18).
Організація Північноатлантичного договору (North Atlantic Treaty Organization, NATO) — міжнародна військово-політична організація — створена в 1949 р.