Відмінник

Вчимося на відмінно

Міжнародні економічні зв’язки

Міжнародні економічні зв’яз­ки — система господарських зв’яз­ків між національними економіками різних країн, що здійснюється на основі міжнародного поділу праці (схема 23).
Міжнародні економічні зв’язки