Відмінник

Вчимося на відмінно

Велика Британія

Офіційна назва — Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Вона є острівною країною, що розташована на північному заході Європи (рис. 46), має різнобічні зв’язки з більшістю країн світу, відіграє особ­ливу роль в ЄС.
Велика Британія — одна з найбільш розвинених країн світу, член «великої сімки». Площа — 244,1 тис. км2, населення — 59,5 млн осіб, столиця — Лондон (7,1 млн жителів). Лондон є одним із провідних світових торгових, фінансових, страхових і транспортних центрів. Офіційна мова — англійська, релігія — англіканство, поширені також пресвітеріанство й католицизм. Грошова одиниця — фунт стерлінгів.
Велика Британія
Рис. 46. Географічне положення Великої Британії
Велика Британія — парламентська монархія. Глава держави — королева. Дер­жавний законодавчий орган — парламент, що складається з палати лордів і палати громад. Уряд формується лідером партії, що отримала на виборах більшість або найбільшу кількість місць у палаті громад.
Сировинна база Великої Британії представлена в основному нафтовими та газовими родовищами на шельфі Північного моря, покладами вугілля.
У сфері промислового виробництва країна здавна відома як «майстерня світу». Нині вона переживає революційні зрушення в розвит­ку продуктивних сил: швидкий перехід від традиційних (вуглевидобуток, металообробка, текстильна, харчова) до новітніх наукоємних (верстатобудування, електротехнічна, авіаційна, електронна та наф­тохімічна) галузей.
Частка послуг у структурі ВНП перевищує 70 %. Країна посідає провідні позиції в багатьох напрямках науково-технічного прогресу.
Сільське господарство є одним із найпродуктивніших та найоснащених у світі, у ньому зайнято лише 2 % населення.
Високорозвиненими є практично всі сфери господарської та соціальної інфраструктури. Провідна роль у зовнішніх перевезеннях належить морському транспорту, у внутрішніх — автомобільному.
Експорт країни на 90 % формується за рахунок продукції промисловості, а також аграрного сектору та продажу інтелектуальної власності; імпорт — сировина та напівфабрикати, машини, хімічна продукція. Головні торговельні партнери — країни ЄС (50 %) та США.