Відмінник

Вчимося на відмінно

Канада

Канада входить до «великої сімки» головних індустріальних країн світу (рис. 56). Площа — 9,97 млн км2, населення — 31,3 млн осіб, столиця — Оттава (1,01 млн осіб). Канада — одна з найменш заселених країн світу: середня густота населення 3,1 особи/км2. Офіційні мови — англійська та французька. Релігія: знач­на частина населення сповідує католицизм (понад 45 %), є прихильники англіканської, канадської об’єднаної та інших церков. Грошо­ва одиниця — канадський ­долар.
Країна входить до складу Спів­дружності, очолюваної Великою Бри­танією. Главою Канади номінально є королева Великої Британії, представлена генерал-губернатором, якого вона призначає за рекомендацією прем’єр-міністра Канади. Законодавча влада належить королеві в особі генерал-губернатора й парламенту. Парламент складається з Па­лати громад (обирається на 5 років) і Сенату (призначається на регіональній основі, має 104 місця). Виконавча влада теж належить королеві в особі генерал-губернатора і здійснюється урядом, який складається з прем’єр-міністра і мі­ніс­трів.
Канада
Рис. 56. Географічне положення Канади
Канада досить швидко створила ефективну ринкову економіку. Особ­ливістю її господарства є аграрно-сировинна спеціалізація у світовому поділі праці.
У цілому країна має сприятливі природні умови (хоча 1/2 її площі розташована в субарктичному й арктичному кліматичних поясах): третина території вкрита лісами, багато озер, на півдні поширені каштанові ґрунти й чорноземи, дуже багаті ресурси. Країна має величезні поклади залізних руд, руд кольорових, рідкісних і дорогоцінних металів, урану, нафти, природного газу, кам’яного вугілля.
Канада — країна переселенського типу. Більшість людей мешкає в містах на півдні, уздовж кордону із США.
У структурі економіки переважають обробна промисловість і галузі первинної обробки сировини. Головні позиції посідає машинобудування, особливо транспортне (автомобілі, літаки, тепловози, судна і снігоходи), сільськогосподарське, виробництво устаткування для лісової і гірничої промисловості. Добре розвинуті чорна металургія, хімічна, легка, харчова, деревообробна й целюлозно-паперова галузі. Провінції Онтаріо і Квебек дають 3/4 продукції обробної промисловості.
Сільське господарство — високотоварне, багатогалузеве, добре оснащене технічно. Частка тваринництва за вартістю продукції складає майже 60 %. Головна галузь рослинництва — вирощування зернових, насамперед пшениці — основної експортної культури. Збір зерна в Канаді сягає 50—60 млн т. Поряд із пшеницею вирощують ячмінь, овес, льон, картоплю, овочі, фрукти. Розвинуті м’ясне й молоч­не тваринництво, птахівництво. Вагоме місце належить рибальству.
Понад половини продукції сільського господарства надходить на експорт, вивозиться 3/4 зібраної пшениці (друге місце після США).
Канадський імпорт на 2/3 складається з електроніки, засобів зв’язку, приладів і промислового обладнання.