Відмінник

Вчимося на відмінно

Квадратні корені

Квадратним коренем із числа a називається число, квадрат якого дорівнює a.
Квадратний корінь із числа 0 дорівнює 0. Квадратного кореня з від’ємного числа не існує, оскільки квадрат будь-якого числа є невід’ємним.
Квадратний корінь із додатного числа має два протилежних значення — додатне і від’ємне. Наприклад: Квадратні корені і Квадратні корені, тобто числа 3 і –3 є квадратними коренями з числа 9.
Невід’ємне значення квадратного кореня називають арифметичним коренем.
Позначення: Квадратні корені; a — підкореневий ви­раз.
Зверніть увагу: вираз Квадратні корені має зміст тільки для Квадратні корені. Отже, для Квадратні кореніКвадратні корені.
Приклади
1) Квадратні корені.
2) Розв’язати рівняння:
а) Квадратні корені; б) Квадратні корені; в) Квадратні корені;
Квадратні корені. Квадратні корені. Квадратні корені.