Відмінник

Вчимося на відмінно

Десяткові дроби

Якщо дріб має знаменник виду 10, 100, 1000 і т. д., його можна записати у вигляді десяткового дробу таким чином: записують цілу частину (якщо дріб звичайний, на місці цілої частини записують 0), ставлять кому, а потім записують чисельник дробу.

Приклади
1) Десяткові дроби;
2) Десяткові дроби;
3) Десяткові дроби;
4) Десяткові дроби;
5) Десяткові дроби;
6) Десяткові дроби.
Кількість цифр після коми має дорівнювати кількості нулів у знаменнику.
Отже, ліворуч від коми стоять цифри цілої частини числа, праворуч — цифри дробової частини, які називаються десятковими зна­ками.
При цьому перший розряд після коми називають розрядом десятих, другий — сотих, третій — тисячних і т. д.