Відмінник

Вчимося на відмінно

Bildung des Partizips II (Утворення другого дієприслівника)

Слабкі дієслова

Partizip II слабких дієслів утворюється за такою схемою:
ge + основа дієслова + t
malen — gemalt; warten — gewartet
erzählen — erzählt; aufmachen — aufgemacht
Der Schüler hat den Text übersetzt. (Учитель переклав текст.)
Sie hat auf die Fragen geantwortet. (Вона відповіла на запитання.)
Wir haben uns im Sommer am Meer erholt. (Ми відпочивали влітку біля моря.)
До слабких дієслов з суфіксом -ieren префікс ge- не додається.
studieren — studiert.

Сильні дієслова

Partizip II сильних дієслів утворюється за такою схемою:
ge + основа дієслова (часто змінена) + en
sprechen — gesprochen; gehen — gegangen.

Дієслова з відокремлюваними префіксами

Префікс ge- стоїть між відокремлюваним префіксом і коренем дієслова:
aufstehen — aufgestanden.
У дієсловах з невідокремлюваними префіксами префікс ge не додається:
bekommen — bekommen; besprechen — besprochen; verstehen — verstanden