Відмінник

Вчимося на відмінно

Conditionals. Умовні речення

На противагу часовим формам дієслова, які позначають реальні дії, дієслова в умовних реченнях позначають дії нереальні, нездійс­ненні або такі, що можуть відбутися тільки за певних умов.

I type of conditionals. І тип умовних речень

II type of conditionals. ІІ тип умовних речень

III type of conditionals ІІІ тип умовних речень

Англійська мова