Відмінник

Вчимося на відмінно

Займенник

Займенник — це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх.
Займенники поділяються на такі розряди за значенням:
• особові (я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони);
• зворотний (себе).
• питальні (хто? що? який? чий? котрий? скі­ль­ки?);
• відносні (питальні без питання) (хто, що, який та ін.);
• неозначені (дехто, дещо, що-небудь, якийсь, будь-який та ін.);
• заперечні (ніхто, нічий, ніскільки та ін.);
• присвійні (мій, твій, наш, ваш, їх­ній, свій);
• вказівні (цей, той, такий, стільки);
• означальні (всякий, весь, кожний, інший, сам, самий).

Творення заперечних займенників
Творення неозначених займенників
Особливості змінювання займенників
Морфологічний розбір займенника