Відмінник

Вчимося на відмінно

Прислівник

Прислівник — незмінна самостійна частина мови, що характеризує дію, стан чи озна­ку предмета.
Прислівники поділяють на означальні та об­ста­вин­ні.
Означальні прислівники:
• якісно-означальні (як?): тихо;
• кількісно-означальні (скільки? якою мірою?): багато, надзвичайно;
• способу дії (яким способом?): гуртом.
Обставинні прислівники:
• місця (де? куди? звідки?): тут, вліво, зверху;
• часу (коли? доки? відколи?): сьогодні, вранці, здавна;
• мети (для чого?): наперекір;
• причини (чому?): згарячу.