Відмінник

Вчимося на відмінно

Прикметник

Прикметник — це самостійна частина мови, що вказує на ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє?
Ознака предмета визначається за кольором (чер­воний), за розміром (ве­ликий), за матеріалом (скля­ний), за приналежністю (братів), за сприй­нят­тям на смак, дотик, нюх (солодкий, м’я­кий, духмяний), за зовнішніми прикметами і внут­рішніми властивостями (білявий, стру­н­кий, ве­се­лий), за просторовими й часовими від­но­шен­ня­ми (далекий, ранній).

Морфологічні ознаки прикметника

Поділ прикметників на групи

Морфологічний розбір прикметника