Відмінник

Вчимося на відмінно

Дієвідміни дієслів

І дієвідміна
Належать дієслова:
• з односкладовою основою: лити, мити, бити, пити;
• з суфіксами -ува-, -ну-, -і-, -а-, що не ви­па­да­ють в особових формах: зимувати, крикнути, бі­ли­ти, грати;
• з основою на приголосний: нести, мати, бе­ре­г­ти;
• з основою на -оро-, -оло-: бороти, колоти, ­полоти;
• дієслова хотіти, іржати, ревіти, сопіти, гу­ді­ти.
ІІ дієвідміна
Належать дієслова:
• з суфіксами -и-, -і-(-ї-), які випадають в осо­бо­вих формах: сидіти, клеїти;
• з суфіксом -а- після шиплячих та [j], який ви­па­дає, в особових формах: лежати, стояти;
• дієслова спати, бігти.

Безособові дієслова означають дію або стан, що відбуваються самі по собі, без діючої особи. Їх називають безособовими.
Дієвідміни дієслів.
Особові закінчення дієслів у теперішньому (або майбутньому простому) часі:
Дієвідміни дієслів