Відмінник

Вчимося на відмінно

Морфологічні ознаки дієприкметника

Дієприкметники поділяють на 2 групи:
• активні (ознака предмета за його ж дією): па­ла­ю­чі степи, почорніла ягода;
• пасивні (ознака предмета за дією над ним): за­сма­ле­ні сонцем, виплеснуті хвилею, на­пи­са­ний юнаком.
Дієприкметники мають вид (доконаний та недоконаний), час, рід, число та відмінок.