Відмінник

Вчимося на відмінно

Морфологічний розбір числівника

1. Початкова форма (називний відмінок).
2. Розряд за значенням:
• кількісний (власне кількісний, неозначено-­кількісний, збірний, дробовий);
• порядковий.
3. Розряд за будовою:
• простий;
• складний;
• складений.
4. Морфологічні ознаки:
• рід (якщо є);
• число (якщо є);
• відмінок (якщо є).
5. Синтаксична роль.
Один у другого питає: нащо нас мати при­ве­ла. (Т. Шевч.)
Один — числівник (скільки?),
кількісний, простий, чоловічий рід,
називний відмінок однини;
входить у склад підмета.