Відмінник

Вчимося на відмінно

Числівник

Числівник — це самостійна частина мови, що вказує на кількість предметів або їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?
Числівники поділяють на дві групи: кількісні та по­ряд­ко­ві.
Кількісні числівники означають кількість предметів, відповідають на пи­тан­ня скільки? й можуть бути:
• власне кількісними (два, п’ять, вісім, трид­цять шість);
• дробовими (чотири восьмих, сім цілих три де­ся­тих);
• збірними (троє, десятеро, тринадцятеро);
Порядкові числівники означають порядок при лічбі, відповідають на пи­тан­ня котрий?: перший, одинадцятий, сороковий.

Будова числівників

Відмінювання числівників

Морфологічний розбір числівника