Відмінник

Вчимося на відмінно

Частка

Частка — службова частина мови, яка надає окре­мим словам або й цілим реченням певного сми­с­ло­во­го чи емоційного відтінку.
Частки поділяються на такі розряди:
1. Модальні (надають смислових відтінків реченню):
• вказівні:
ось, осьде, он, онде, от, оце, воно;
• означальні:
якраз, саме, справді, точно, вла­с­не, рівно (стільки);
• обмежувально-видільні:
лише, тільки, хоч, хоча б, навіть, уже, таки;
• стверджувальні:
таке, еге ж, атож, аякже, авжеж.
2. Заперечні: ні, не, ані;
• питальні:
невже, хіба, чи, що за;
• виражають сумнів, припущення:
на­вряд чи, ба, ну, чи не.
3. Формотворчі (служать для утворення форм слова):
хай, нехай, най-, як-, що‑, би (б).