Відмінник

Вчимося на відмінно

Відділ Плауноподібні

Представники цього відділу є найдавнішими наземними рослинами, налічують близько 400 видів. Це багаторічні, трав’янисті, зазвичай вічнозелені рослини. Домінуюче покоління — диплоїдний спорофіт. Галуження стебла дихотомічне. Розрізняють два види листків: трофофіли — що виконують асиміляційну функцію, і спорофіли, на яких розташовані спорангії. Підземна частина представлена кореневищем з додатковими коренями. Зустрічаються як рівноспорові види — з їхніх спор проростають дводомні гаметофіти, які утворюють яйце­клітини і сперматозоїди, — так і різноспорові, що утворюють один тип гамет. Гаметофіт називається заростком. У рівноспорових гаметофіт розміром 2—20 мм дозріває під землею 1—15 років, живиться сапротрофно. У різноспорових гаметофіт розвивається декілька тижнів за рахунок поживних речовин, що містяться в спорі.